Nagrody za ekologię i kulturę

fot. UMWW

Jacek Bogusławski, członek Zarządu województwa wielkopolskiego wręczył wczoraj nagrody laureatom XXII edycji Konkursu pod nazwą „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego”.

Ideą przewodnią organizowanego rokrocznie przez nas Konkursu jest promowanie działalności proekologicznej i prokulturowej w regionie. W otaczającej nas rzeczywistości aktywizacja działań społecznych w tym obszarze pozostaje szczególnie aktualna, a podejmowanie oddolnych inicjatyw stanowi ważny czynnik wspomagający realizację przez samorządy gminne i powiatowe zadań społeczno – gospodarczych i kulturalnych – mówi Jacek Bogusławski.

fot. UMWW

Przypomnijmy, że konkurs organizowany przez samorząd województwa wielkopolskiego skierowany jest do gmin i powiatów oraz podległych im instytucji, a także organizacji, podmiotów gospodarczych i organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Projekty zgłaszane do konkursu niezmiennie potwierdzają zaangażowanie mieszkańców w działania, które służą podniesieniu jakości życia w małych miastach i wsiach naszego regionu, a także ochrony dziedzictwa i warunków przyrodniczych najbliższego otoczenia.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty w dwóch kategoriach. Kategoria I obejmuje projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego  zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna. Kategoria II z kolei obejmuje projekty związane z lokalnym oddziaływaniem w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

fot. UMWW

Podczas wczorajszej uroczystości  nagrody rzeczowe otrzymali także uczniowie, którzy w ramach Konkursu „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”, nagrali i zmontowali tematyczny film krótkometrażowy w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej.

Pula nagród w tegorocznej edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” wynosi 350 tys. złotych.

anka

Nagrody proekologiczne

L.p. Nagrodzony Tytuł projektu kwota w zł.
1. Urząd Miejski

w Grodzisku Wielkopolskim

„Grodziski Alert Smogowy” 10.000 zł
2. Rada Sołecka sołectwa Mochy „Mochy w czterech porach roku” 10.000 zł
3. Miejski Ośrodek Kultury
w Gnieźnie im. Klemensa Waberskiego
„Ogródek” 6.000 zł
4. Gmina i Miasto Złotów DZIEŃ ZIEMI 2021
„NIE MARNUJĘ! WYKORZYSTUJĘ”
6.000 zł
5. Gmina Książ Wielkopolski

 

„Ekologiczne przygody Księcia z Książa” 6.000 zł
6. Rada Sołecka sołectwa Nowa Wieś Deweloper małych zwierząt 6.000 zł
7. Szkoła Podstawowa

im. Powstańców Wielkopolskich

w Chwałkowie Kościelnym

„Ekologia małej wioski, wielkim krokiem dla ludzkości” 6.000 zł
8. Gminny Dom Kultury

w Miasteczku Krajeńskim

„Łosiek i przyjaciele” 6.000 zł
9. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk”

w Broniszewicach

„Wiosenny Maraton Ekologiczny w Broniszewicach” 6.000 zł
10. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Kolskiego Ekonomika przy Zespole Szkół Ekonomiczno

– Administracyjnych w Kole im. St. I Wł. Grabskich

„Tydzień Eco zmian” 6.000 zł
11. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

 

Proekologiczne działania
na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
6.000 zł
12. Towarzystwo Miłośników Łobżenicy

 

 

 

Organizowanie imprez turystycznych „Rowerem przez Krajnę” 6.000 zł
13. Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów „Ekobiblioteka – czyli poprzez literaturę uczę się chronić przyrodę” 5.000 zł
14. Gmina Krzywiń

 

„Czysta Gmina Krzywiń” 5.000 zł
15. Szczep ZHP „GRANICA”

im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach

Przyjaciele zwierząt

– I Wystawa Zwierząt Domowych

5.000 zł
16. Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Mochach

„Za kluczem ptaków wędrownych” 5.000 zł
17. Zespół Szkolno

– Przedszkolny w Masłowie

„MASŁOWSKI GREEN TEAM – BUDUJE EKOŚWIAT” 5.000 zł
18. Stowarzyszenie Kulturalne – Stara Szkoła 19 „daIEKOwzoroczne działania kulturalne” 5.000 zł
19. Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 4.000 zł
20. Molendium Towarzystwo Historyczne Wsi Gminy Czerwonak Zielony Czerwonak 4.000 zł
21. Gmina Książ Wielkopolski „Bajkowy Ogród Zabaw”, czyli przygoda z ekologią nie tylko dla najmłodszych. 4.000 zł
22. Gmina Grzegorzew

 

„Budowanie postaw ekologicznych w Gminie Grzegorzew poprzez zorganizowanie konkursu zbiórki odpadów rolniczych” 4.000 zł
23. Publiczne Przedszkole

w Zdunach

„Wiem, potrafię, działam”
– projekt edukacji ekologicznej
4.000 zł
24. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Bukowianki w Bukownicy Zakątek miodem i mlekiem płynący 4.000 zł
25. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie Eko-My! 4.000 zł
26. Koło Gospodyń Wiejskich Aktywne Brodniczanki w Brodnicy reprezentowane przez Joannę Pakowską, Iwonę Kurpisz „Brodnicki Eko Mural” 4.000 zł
27. Fundacja Leśne Dziki „Leśna świetlica zachwyca” 4.000 zł
28. Sołectwo Borek

 

„Moja miejscowość – moją wizytówką” 4.000 zł

 

 

 Nagrody prokulturowe

                    L.p. Nagrodzony Tytuł projektu kwota w zł
1. Koło Gospodyń Wiejskich „z Tradycją Przy Kominku”
w Jaroszewicach Rychwalskich
Wieczornica „Polska to MY” 11.000 zł
2. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Kostrzynie
„Gdzie sią chłopcy
z tamtych lat”
10.000 zł
3. Gmina Grodzisk Wielkopolski I Albertowski Festiwal Mleka 10.000 zł
4. Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa Teatr „Sianokosy”
– jak to kiedyś bywało
10.000 zł
5. Fundacja Miejsce moje „Biskupizna w sieci
– szkoła tradycji online”
10.000 zł
6. Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci „Promyk”
w Broniszewicach
„Doceń, to co nasze
-wielkopolskie”
10.000 zł
7. Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek” w Gołuchowie Zostań Turystą
w Swojej Okolicy
6.000 zł
8. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie Z HISTORIĄ KLECZEWA
ZA PAN BRAT
6.000 zł
9. Stowarzyszenie Rozwoju
i Współpracy wsi Moszczanka
i Skrzebowa
Nasza Moszczanka ma już 100 lat! 6.000 zł
10. FUNDACJA NASZE PODWÓRKO Pięć sołectw wspólna pamięć. Cyfrowe krajobrazy kultury 6.000 zł
11. Zjednoczeni dla Gminy Miasteczko Krajeńskie „Nasz skarb Grodzisko” 5.000 zł
12. Towarzystwo Miłośników Łobżenicy „Uczczenie 100
-rocznicy powrotu Łobżenicy

do macierzy”

5.000 zł
13. Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna
w Malanowie
„Wesel Dawnych czar” 5.000 zł
14. STOWARZYSZENIE „PYSZĄCA – RAZEM I DLA WSZYSTKICH” „WYCHODZĄ
Z CIENIA PODWÓRKOWE WSPOMNIENIA”
5.000 zł
15. Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą

 

 

„Na wielkopolskim szlaku – spotkania i wyprawy regionalistyczne z pasją” 5.000 zł
16. Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Chwałkowie Kościelnym
„Droga do wolności
w mojej małej miejscowości”
5.000 zł
17. Stowarzyszenie VIDA ARTIS RYCHWAŁ FANFARY POWIATÓW
– KWARANTANNA 2020
5.000 zł
18. Gminny Ośrodek Kultury I Kłodawskie Spotkania
z Folklorem
5.000 zł
19. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek

 

 

„Odkrywamy historię sołectwa i przodków-Nowieczek we wspomnieniach mieszkańców” 5.000 zł
20. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie „Z wizytą
u Wiesiołowskich”
5.000 zł
21. Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu Niewiasty Niepospolite 5.000 zł
22. Koło Gospodyń Wiejskich Zaborowo „Wieś zaklęta w starej fotografii” 5.000 zł
23. Koło Gospodyń Wiejskich Sebastianowo „Rowerowy Baraniak” 5.000 zł
24. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Murowanej Goślinie
„Wehikuł czasu
– muzeum w sieci”
5.000 zł
25. Gmina Sieroszewice „Pamiętamy! Lokalni bohaterowie
na tablicach wykuci”
5.000 zł
26. Śremski Ośrodek Kultury PÓKI PAMIĘTAMY 5.000 zł
27. Biblioteka Publiczna w Bralinie

 

„Bralin wczoraj, Bralin dziś” 5.000 zł
28. Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu

 

Telewizja Internetowa Czapla TV 5.000 zł
29. Gmina Zakrzewo

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie i współorganizacja inicjatyw lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Zakrzewo jako elementu działalności prokulturowej, społeczno
– wychowawczej
i promocyjnej
5.000 zł
30. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie

 

Fragment Dziedzictwa Kulturowego Gminy Czermin 5.000 zł
31. Gmina Sompolno

 

Sompoleński Kiermasz Bożonarodzeniowy 5.000 zł
32. Gmina Drawsko

 

 

 

V Turniej Sołectw Gminy Drawsko „Piękno i tożsamość lokalnych społeczności
– 30. Lat Samorządu Gminy Drawsko”
5.000 zł
33. Gmina Suchy Las Wkoło Gminy Suchy Las 5.000 zł

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.