Kościół Franciszkanów bezpieczny

fot. UMWW

Trzy lata temu okazało się, że perle baroku w Poznaniu – już nie tylko kościołowi, ale także całemu zabytkowemu Zespołowi Klasztornemu Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła – grozi katastrofa budowlana. Przyczyn było wiele, a skutkiem drastyczne pogorszenie stanu konstrukcji obiektów. Brak działań groził zamknięciem budynków na wiele lat. Pomoc przyszła niemal natychmiast.

Na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-konserwatorskich, związanych z ratowaniem cennego zabytku, zarząd województwa wielkopolskiego, mający w dyspozycji środki unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przeznaczył prawie 12,3 mln złotych, podczas gdy wartość całego projektu wynosiła blisko 14, 4 mln złotych.

fot. UMWW

Prace rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. i właśnie się kończą. Jak zauważa o. Leszek Klekociuk, gwardian poznańskiej wspólnoty franciszkańskiej, bez tej pomocy wykonanie tak szerokiego i skutecznego w opinii biegłych, zakresu prac ratowniczych i odtworzeniowych, nie byłoby możliwe.

Liczne uszkodzenia zagrażające stabilności budynku (rysy i spękania fundamentów, murów i stropów, proces nierównomiernego przemieszczania się fundamentów) sprawiły, że część zabytkowego obiektu nie była udostępniana dla zwiedzających. Podjęte pilnie prace ratujące kompleks, pozwoliły utrzymać go w dobrym stanie, a jednocześnie zwiększyć jego atrakcyjność dla zwiedzających.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *