Jak chronić i kształtować krajobraz?

fot. UMWW

Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego był gospodarzem odbywającej się 16 lutego 2021 roku konferencji „Audyt krajobrazowy – nowe narzędzie ochrony i kształtowania krajobrazu”.

Konferencja – w formie zdalnej – rozpoczęła cykl spotkań, włączających wszystkich interesariuszy w proces tworzenia ostatecznej formy dokumentu, jakim jest audyt krajobrazowy dla województwa wielkopolskiego.

Wicemarszałek Jankowiak przedstawił blisko 200 uczestnikom konferencji potrzebę ochrony i kształtowania krajobrazu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że dokument sporządzany jest po raz pierwszy w historii regionu, a jego ustalenia będą nową formą polityki przestrzennej samorządu województwa. Będzie ona realizowana na poziomie regionalnym i lokalnym.

Z kolei Jowita Maćkowiak – dyrektor naszego Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, przedstawiła zagadnienia audytu krajobrazowego oraz omówiła narzędzia prawne ochrony krajobrazu. Zwróciła także uwagę na złożoną procedurę formalno-prawną, której uczestnikami będą wielkopolskie miasta i gminy oraz instytucje, biorące udział w tworzeniu lokalnych i regionalnych dokumentów planistycznych.

W dalszej części konferencji autorzy dokumentu audytowego oraz zaproszeni goście omówili zagadnienia związane z praktycznymi i prawnymi aspektami sporządzania takiego dokumentu oraz sposobem wdrażania jego ustaleń.

mik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *