GOAP się rozleci

fot. archiwum

Poznańscy radni zdecydowali, że Poznań od początku przyszłego roku występuje ze Związku Międzygminnego GOAP. Uruchomili w ten sposób lawinę. Aktualne staje się pytanie: co dalej?

Radni swoją uchwałę uzasadniali tym, że Poznań, jako lider związku, finansujący jego działalność w lwiej części, dopłaca do gmin ościennych w praktyce finansując wywóz śmieci od ich mieszkańców.

Oczywiście, włodarze gmin ościennych są innego zdania, tym niemniej sami chyba nie czują się na siłach, by związek bez Poznania mógł funkcjonować.

Już teraz poszczególne gminy deklarują, że pójdą w ślady Poznania. Musi to oznaczać rozpad związku, choć jego władze robią dobrą minę do złej gry.

W ten sposób GOAP umrze śmiercią naturalną, a wywóz i zagospodarowanie śmieci w aglomeracji czeka rewolucja, której skutków nie sposób na razie przewidzieć. Najbardziej uciążliwym dla mieszkańców byłaby oczywiście podwyżka cen wywozu. Niestety, nie jest to scenariusz nieprawdopodobny.

darp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *