Eurocities w Poznaniu – przeciw bezdomności

Fot. UMP

Przedstawiciele europejskich miast przyjechali do Poznania, by razem wypracować najlepsze strategie do walki bezdomnością. W spotkaniu wziął udział również Bartosz Guss, zastępca prezydenta miasta.

W spotkaniu grupy roboczej do spraw bezdomności stowarzyszenia Eurocities uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Do Poznania przyjechali przedstawiciele takich miast jak Lyon, Wiedeń, Saragossa, Tallin, Glasgow, Cardiff, Goteborg czy Gdańsk. Spotkali się tu, by razem wypracować najlepsze sposoby na walkę z bezdomnością i zapobieganie temu zjawisku.

Fot. UMP

Cieszę się, że możemy się spotkać właśnie w Poznaniu – mówił Bartosz Guss, zastępca prezydenta miasta. – To doskonała okazja, by dzielić się dobrymi praktykami. W Poznaniu dążymy do tego, aby wszystkim mieszkańcom umożliwić zdobycie miejsca zamieszkania zgodnego z ich aspiracjami i możliwościami finansowymi. Realizujemy program, który pozwala na dofinansowania do czynszu dla osób uboższych, tworzymy mieszkania-studia dla seniorów, mamy system oceny punktowej dla poznaniaków ubiegających się o wsparcie mieszkaniowe, sami też realizujemy inwestycje budowlane.

Fot. UMP

Zastępca prezydenta miasta przedstawił też przysięgę Miasta Poznania w sprawie przyjęcia zasad i praw wyrażonych w Europejskim Filarze Praw Socjalnych, w ramach zasady nr 19 dotyczącej mieszkalnictwa i pomocy dla bezdomnych. Europejski Filar Praw Socjalnych został przyjęty w formie rezolucji Parlamentu Europejskiego. Wyraża zasady i prawa kluczowe dla sprawiedliwych i sprawnie funkcjonujących rynków pracy oraz systemów bezpieczeństwa socjalnego w Europie w XXI wieku.

Fot. UMP

Goście do środy brać będą udział w wystąpieniach, prezentacjach i wizytach studyjnych w mieszkaniach treningowych. W planie mają też warsztaty, podczas których chcą wypracować rekomendacje dla działań wspierających walkę z bezdomnością. Dokładnie przyjrzą się poznańskiemu programowi mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym – obejrzą lokale i spotkają się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które wspierają korzystających z programu poznaniaków.

Fot. UMP

Zapoznają się również ze stosowanym w Poznaniu systemem punktowym – dzięki niemu miasto może w sposób obiektywny i rzetelny ocenić sytuację osób, które starają się o wsparcie mieszkaniowe. Po warsztatach będą mogli zwiedzić stolicę Wielkopolski z przewodnikiem i zobaczyć ekspozycję w Bramie Poznania.

Eurocities to sieć, która skupia samorządy ponad 140 największych miast Europy. Umożliwia członkom wymianę wiedzy, doświadczeń i pomysłów służących poprawie życia mieszkańców. Poprzez sześć forów tematycznych, wiele różnorodnych grup roboczych, projektów, działań i wydarzeń, oferuje członkom platformę do dzielenia się wiedzą i wymiany pomysłów. Fora monitorują rozwój sytuacji w określonych obszarach polityki, zajmując się problemami i koordynując działania. Powołują również grupy robocze i monitorują ich pracę oraz opracowują dokumenty przedstawiające stanowisko Eurocities. Grupa robocza ds. bezdomności (WG Homelessness) działa w ramach Forum Spraw Społecznych.

Fot. UMP

Eurocities współpracuje z instytucjami UE, aby reagować na wspólne problemy miast, które wpływają na codzienne życie Europejczyków. Celem organizacji jest wzmocnienie roli samorządów lokalnych w wielopoziomowej strukturze zarządzania oraz przesunięcie punktu ciężkości prawodawstwa unijnego w taki sposób, który pozwoli rządom miast stawić czoła strategicznym wyzwaniom na szczeblu lokalnym.

oprac. mik

Czytaj komentarz do tekstu

One Reply to “Eurocities w Poznaniu – przeciw bezdomności”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *