Dzieci migrantów pod kluczem

Ukazał się raport podsumowujący realizację projektu badawczego dotyczącego praw dzieci-migrantów przebywających w miejscach pozbawienia wolności.

Publikacja jest owocem pracy zespołu prowadzonego przez dr. Łukasza Szoszkiewicza z Zakładu Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki zaangażowaniu Eweliny Pieńkowskiej, absolwentki Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, wynikom badań nadano formę graficzną. 

Co roku na całym świecie co najmniej 330 000 dzieci jest pozbawianych wolności ze względu na nieuregulowany status migracyjny. W związku z ograniczoną dostępnością danych, niewiele wiadomo na temat charakterystyki tej grupy. – Z tego powodu celem projektu była weryfikacja dostępności oraz jakości statystyk dotyczących dzieci przebywających w takich instytucjach jak strzeżone ośrodki dla cudzoziemców – mówi dr Łukasz Szoszkiewicz. – Długo poszukiwaliśmy odpowiedniego narzędzia do naszych badań i ostatecznie zdecydowaliśmy się na rzadko spotykaną metodę polegającą na systemowym składaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 

Zindywidualizowane wnioski składano w ponad 30 państwach na świecie, m.in. w Polsce. Państwa objęte badaniem zostały wyselekcjonowane w oparciu o szereg kryteriów, m.in. obowiązujące regulacje z zakresu dostępu do informacji publicznej czy prawa migracyjnego. Nad przygotowaniem wniosków pracował zespół siedmiu badaczy z różnych państw. Badacze wnioskowali do władz migracyjnych o udostępnienie historycznych i aktualnych statystyk z uwzględnieniem podziału na podstawowe cechy demograficzne (m.in. płeć, narodowość, niepełnosprawność, informację czy dziecko jest bez opieki, czy też przebywa z rodzicem). 

Chociaż ustalenia potwierdzają niską dostępność danych, badaczom udało się poznać kilka dobrych praktyk, których wdrożenie w innych państwach świata może podnieść wiedzę na temat tego zjawiska. Dostęp do danych o odpowiedniej jakości jest także niezbędny w monitorowaniu postępu eliminowania praktyk pozbawiania wolności dzieci ze względu na status migracyjny. Praktyka ta pozostaje w sprzeczności z międzynarodowymi standardami w ochronie praw człowieka, w szczególności Konwencją o prawach dziecka. 

Raport dostępny jest w repozytorium AMUR: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/26383  

Projekt był kontynuacją badań zapoczątkowanych w ramach UN Global Study on Children Deprived of Liberty, które zostały zwieńczone prezentacją raportu przez Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w 2019 r. Dr Ł. Szoszkiewicz pełnił w nim rolę koordynatora analizy danych.  

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *