Do obornik pojedziemy po dwóch torach. Na razie na papierze

Fot. Darek Preiss

Pieniędzy wystarczy tylko na projekt, ewentualna jego realizacja to kwestia kolejne j perspektywy środków unijnych, bo dla regionu to z duży wydatek.Nie będzie więc łatwo. Wąskie gardło na linii Poznań – Oborniki ma więc jeszcze zapewne długą przyszłość.

Przyszłość środków unijnych dla Polski, jak wiemy, jest niepewna – ze względu na okoliczności zewnętrzne – kryzys pocowidowy i wojna w Ukrainie, jak i wewnętrzne – ośli upór PIS by bronić bezprawnych instytucji pseudosądowniczych, co blokuje wypłatę środków z UE.

Fot. Darek Preiss

Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego podpisał dziś z PKP PLK umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) projektu pn. „Budowa drugiego toru kolejowego wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp. – prace projektowe”. Podczas spotkania PKP PLK podpisało także umowę z konsorcjum firm Infrares Sp. z o.o. oraz Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach prac przygotowawczych dla ww. projektu.

Fot. Darek Preiss

Musimy cofnąć się do czasu realizacji największego – wartego 600 mln złotych – projektu, dofinansowanego przez samorząd województwa wielkopolskiego z funduszy unijnych, jakim była rewitalizacja linii z Poznania do Piły, ponieważ już wtedy było wiadomo, że będzie trzeba doprowadzić brakującą linię dwutorową przynajmniej do stacji Oborniki oraz  zbudować przeprawę przez Wartę – powiedział wicemarszałek Wojciech Jankowiak. –  Wtedy nie było nas stać na tę inwestycję. Teraz  właśnie przystępujemy do realizacji tego planu razem z PKP PLK.

Z programu regionalnego  w ramach nowej perspektywy unijnej – a liczę, że pojawią się na to środki finansowe – planujemy zrealizować już samą inwestycję – dodaje Wojciech Jankowiak. – Jej koszty szacujemy na ponad 100 mln złotych.

Fot. Darek Preiss

Umowę z wicemarszałkiem Jankowiakiem podpisali Piotr Bruss – dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni i Zbigniew Miliński – zastępca dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni.

Całkowita wartość projektu wynosi prawie 4,6 mln złotych, a kwota unijnego dofinansowania przyznanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego to blisko 3,2 mln zł. Projekt, nad którym prace potrwają około roku, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, dopuszczeń, warunków oraz decyzji niezbędnych do budowy wskazanego fragmentu linii kolejowej nr 354.

Jednym z najważniejszych elementów nowego projektu – dobudowania drugiego toru od stacji Oborniki Wlkp. Miasto do stacji Oborniki Wlkp. oraz drugiego mostu przez Wartę – jest budowa mijanki w Parkowie, co pozwoli na uruchomienie dodatkowych pociągów z Poznania Gł. w kierunku Rogoźna Wlkp.

Fot. Darek Preiss

Realizacja projektu pozwoli w przyszłości na usprawnienie połączeń w transporcie zbiorowym oraz towarowym. O ile do tego dojdzie.

darp

Jeszcze bardziej mglista jest perspektywa odbudowy drugiego toru na całym odcinku Poznań Piła, czego koszt ocenia się, jak mówi wicemarszałek Jankowiak, na miliard i 200 milionów. Tor ten rozebrali Sowieci w 1945 roku, ale i Polacy w latach transformacji ustrojowej dołożyli swoje – po 1989 pozamykano kilka stacji, miedzy innymi Parkowo. Ówcześni decydenci postawili na transport samochodowy i w ogóle nie brali pod uwagę konieczności zachowania rezerwy przepustowości w przypadku zwiększenia się ruchu. Ofiarą takiej “modernizacji” stała się… stacja Parkowo, gdzie teraz widać wyraźnie konieczność odbudowy choćby mijanki.

Darek Preiss

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.