Jak pozorować konsultacje społeczne ala Urząd Marszałkowski

23 kwietnia br.  pani wice-dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Andrzejewska-Wierzbicka przesłała Koalicji Antysmogowej Bye Bye Smog informację że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza. Pani dyrektor daje Koalicjantom AŻ 2dni na zapoznanie się z obszernym tekstem, poczynienie wewnętrznych konsultacji i przybycia  25.04.2019 r., o godz. 16.00  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na spotkanie informacyjne.

Koalicja w skardze do dyrektor Wydziału i marszałka województwa Woźniaka pisze, że jest wdzięczna, że informacje o konsultacjach dostała aż 2 dni przed konsultacjami w urzędzie, bo przecież pani Andrzejewska-Wierzbicka, znana ze swojej „przychylności” dla poznańskich NGOsów, mogłaby dać Koalicja  tylko 1 dzień. Brak wyczucia, arogancja, traktowanie NGOsów jak zło konieczne. Ot polski urzędnik.
 
Po niezaproszenie Polskiego Klubu Ekologicznego – który w 2017r był jedyną aktywną w mieście, urzędzie miejskim i wśród radnych miasta Poznania organizacją zabiegająca o poważne działania antysmogowe miasta, do zespołu przygotowującego uchwałę antysmogowa – obecne zignorowanie (bo tak trzeba określić treść pismo pani Andrzejewskiej-Wierzbickiej) Koalicji Antysmogowej, aliansu 17 organizacji poznańskich, jest kolejnym aktem nieliczenia się urzędników UM z opinią organizacji pozarządowych Poznania.
Pani Andrzejewska-Wierzbicka zapomniała, że ludzie muszą mieć więcej czasu na zaplanowanie werbalnych konsultacji społecznych, że społecznicy są woluntarystami i nikt im nie płaci za analizy, raporty, wnioski i spotkania robione na „gwałt” przez panią dyrektor, że planowanie udziału w spotkaniu konsultacyjnym za dwa dni to zwykle sprawa niemożliwa terminowo.  Ogłaszanie konsultacji na BIP UM 16 kwietnia (woluntariusze nie mają możliwości śledzenia BIPu co dzień, bo mają prace zarobkowe!) i dawanie 7 dni na ewentualną reakcję NGOsów (w terminie 16.04.2019 do 23.04.2019 r.) to bardzo nieprzychylne NGOsom stanowisko pani dyrektor, obliczone na uniemożliwienie im dogłębnej analizy przedmiotu konsultacji. I nie ważne, że to minimalne terminy wymagane przez prawo, ważne, że wiedząc od Koalicji, że czuje się lekceważona, pani dyrektor nie wykazuje minimalnej woli współpracy z nią. Jasno widzimy, że pani dyrektor chce (bo musi) ogłosić konsultacje społeczne, odfajkować je, a że będą – jak to w tradycji Departamentu – fasadowe to nie ma znaczenia. Grunt, że odbędą się.
Konsultacje w sprawie Uchwały Antysmogowej w 2017r były kpiną z zasady konsultacji społecznych. Były stricte fasadowe, a na przesłane w terminie obszerne uwagi do uchwały nikt  nie raczył odpowiedzieć. I dzisiaj mamy fatalną, nieżyciową, martwą (bez egzekucji) uchwałę, która częściowo jest już niezgodna z ustawami oraz w pewnym zakresie  szkodliwą społecznie (poszerza sferę ubóstwa energetycznego). Jeżeli w ten sam sposób mają przebiegać zapowiedziane konsultacje społeczne dot. POP to Koalicja Antysmogowa nie zamierza uczestniczyć w kiepsko wyreżyserowanym spektaklu.  Współpraca Departamenty Środowiska z Koalicja Antysmogową a także z Komisją Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu jest … żadna.  Pani Andrzejewska-Wierzbicka nawet nie raczyła powiadomić wspomnianej Komisji o przystąpieniu UM do konsultacji POP.
 
Ignorowanie i pomijanie NGOsów ( poważne rozmowy) w sprawach dotyczących środowiska przyrodniczego w Poznaniu jest credo pani dyrektor, która uzurpuje sobie prawo do bycia nieomylną i nieliczącą się z opiniami miejskich aktywistów NGOsów. Dlatego też po bulwersującym mailu pani Andrzejewskiej-Wierzbickiej Koalicja złożyła skargę na niepoważne traktowanie przez panią dyrektor organizacji pozarządowych działających w sferze ochrony środowiska przyrodniczego w Poznaniu.
w :Poznaniu, 25 IV 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *