Jak pozorować konsultacje społeczne ala Urząd Marszałkowski

23 kwietnia br.  pani wice-dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Andrzejewska-Wierzbicka przesłała Koalicji Antysmogowej Bye Bye Smog informację że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza. Pani dyrektor daje Koalicjantom AŻ 2dni na zapoznanie się z obszernym tekstem, poczynienie wewnętrznych konsultacji i przybycia  25.04.2019 r., o godz. 16.00  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na spotkanie informacyjne.

Czytaj dalej Jak pozorować konsultacje społeczne ala Urząd Marszałkowski