Zarys propozycji działań Koalicji Antysmogowej

Fot. sozosfera.pl

 Smog w Polsce to efekt wieloletnich zaniedbań. Jego doświadczanie nie jest także obce poznaniakom. W odpowiedzi na ten problem 24 lutego  zawiązała się Koalicja Antysmogowa Bye Bye Smog. Jest to porozumienie 16 organizacji pozarządowych i rad osiedli, będące wyrazem dezaprobaty dla pasywności władz województwa, powiatu i miasta w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.

Czytaj dalej Zarys propozycji działań Koalicji Antysmogowej